Ἀπὸ τίτλο τιμῆς σὲ Νταχάου

Οἱ ὑπουργοὶ τὰ ἔχουν ἐντελῶς χαμένα, σὰν τὸν πρωθυπουργό τους∙ ὁ ἕνας ἀποκαλεῖ τὴν Εἰδομένη τίτλο τιμῆς γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ ὁ ἄλλος Νταχάου, χωρὶς καμμία συνεννόηση μεταξύ τους, ἐνῶ ἦρθε ἡ ἀπόφαση τῶν Βρυξελλῶν καὶ τρέχουν καὶ δὲν φθάνουν∙ εἶναι ἀπόδειξη αὐτὰ τῆς ἀλλοπρόσαλλης πολιτικῆς της καὶ τῆς ἀναζητήσεως ἐσπευσμένως διεξόδου στὴν καταστροφικὴ πορεία τους. Τὸ κύριο πρόβλημα εἶναι ἡ προμελετημένη τακτικὴ γιὰ τὴν διάλυση τῆς χώρας καὶ τὴν μετατροπή της σὲ Λιβύη μὲ τοὺς πρόσφυγες∙ δυό πράγματα μᾶς ἔσωσαν ἀπ’ τὴν καταστροφή, ἡ ἐμμονὴ τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ γιὰ τὴν παραμονή μας στὴν Εὐρωζώνη καὶ ἡ ἐπίδειξη φιλοξενίας καὶ ἀλληλεγγύης ἀπ’ τὸν ἑλληνικὸ λαό.