Συρία, ἐκκένωση χαλιφάτου

Οἱ ρωσικοὶ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοί κατὰ τοῦ χαλιφάτου, καὶ οἱ ἀμερικανικοὶ σὲ μικρότερη ἔνταση, συνεχίσθηκαν μὲ στόχο τὴν Ράκκα καὶ τὴν Παλμύρα∙ οἱ παρατηρητὲς ἐντοπίζουν σημαντικὴ φυγὴ ἀπ’ τὴν πρωτεύουσα τῶν Τζιχαντιστῶν, ὡς ἀμάχου πληθυσμοῦ, ἐνῶ πολλοὶ πιστεύουν ὅτι προκειται γιὰ Ἰσλαμιστὲς οἱ ὁποῖοι ἀνακατώνονται μὲ τοὺς κατοίκους καὶ παριστάνουν τοὺς πρόσφυγες, ἀφοῦ ἔχουν ξυρίσει τὰ γένια τους. Οἱ φυγάδες πορεύονται πρὸς βορρᾶν, μὲ σκοπὸ τὰ τουρκικὰ σύνορα, ἂν καὶ μεσολαβεῖ τὸ αὐτόνομο κουρδικὸ κράτος, τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ τοὺς ἐπιτρέψει τὴν διέλευση, ἀλλὰ εἶναι καὶ πολὺ δύσκολος ὁ διαχωρισμὸς προσφύγων καὶ Τζιχαντιστῶν∙ στὰ σύνορα τῆς Τουρκίας ὁ ἔλεγχος εἶναι αὐστηρότερος, μετὰ καὶ τὶς τελευταῖες τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις. Ἡ κατάσταση στὴν Συρία ἐξομαλύνεται καὶ πολλοὶ πρόσφυγες ἐπιστρέφουν στὶς ἑστίες τους, ἂν καὶ ἀντιμετωπίζουν κατεστραμμένα τὰ πάντα∙ σταδιακὰ ὅμως οἱ τοπικὲς ἀρχὲς ἀποκαθιστοῦν τὴν βασικὴ ἀστικὴ ὑποδομή.