Εὐρώπη, ταπεινωτικὴ παράδοση Ναπολεοντίσκου

Ἡ ταπεινωτικὴ παράδοση τοῦ Ναπολεοντίσκου στοὺς Εὐρωπαίους γιὰ τὸ προφυγικὸ ἔχει εὐρύτερες διαστάσεις, καθὼς συνοδεύεται ἀπ’ τὸν ἔλεγχο τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ τὸ ἀδιέξοδο στὶς διαβουλεύσεις μὲ τὸ κουαρτέτο, καὶ συνεπακόλουθα ἄμεσες πολιτικὲς ἐξελίξεις∙ οἱ Εὐρωπαῖοι, δηλαδὴ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ πρωτίστως, ἀποφάσισαν τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ πρσφυγικοῦ στὴν ρίζα του, στὴν Τουρκία καὶ στὰ ἑλληνικὰ νησιά, καὶ θέσπισαν τοὺς κατάλληλους κατὰ τὴν γνώμη τους μηχανισμούς. Ἡ ἐφαρμογή τους θὰ κρίνει τὴν ἀπόδοσή τους καὶ τὴν ἀνάγκη προσαρμογῆς τους, ἀλλὰ στὴν Ἑλλάδα ἔχουν ἄμεσες πολιτικὲς ἐπιπτώσεις∙ ἡ κυβέρνηση εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ συνεργασθεῖ στενὰ καὶ συστηματικὰ μὲ τὴν Φρόντεξ, ὅταν φθάνουν 4000 ἀξιωματικοί της γιὰ ἔλεγχο στὶς καίριες θέσεις ἀπ’ τὰ νησιὰ μέχρι τὰ σύνορα. Οἱ Εὐρωπαῖοι θὰ ἀποδείξουν στὸν πρωθυπουργὸ ὅτι ἐλέγχονται τὰ θαλάσσια σύνορα, ὅπως καὶ τὰ χερσαῖα, ποὺ ἔκανε πὼς δὲν τὸ ἤξερε, ὅταν δὲν ἄκουγε τὶς προτάσεις τοῦ Ναυτικοῦ καὶ τοῦ Στρατοῦ Ξηρᾶς γιὰ συστηματικὲς περιπολίες ὅπως ἔκαναν πάντα∙ τὸ χειρότερο γιὰ τὴν κυβέρνηση εἶναι ἡ ἀπουσία ἐλέγχου τῶν παρακρατικῶν μηχανισμῶν, ὅπως οἱ διασυνδέσεις πολλῶν μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων μὲ τοὺς ἀριστεροὺς ἀκτιβιστὲς ἢ καὶ τοὺς διακινητὲς ἀνεξέλεγκτους στὴν χώρα, ἢ συστηματικὲς καθυστερήσεις στὴν καταγραφὴ γιὰ ἔλεγχο τῶν μεταναστῶν. Αὐτὰ εἶναι ἡ ρίζα τοῦ κακοῦ.
Οἱ προεκτάσεις στὸ ἐσωτερικὸ διακλαδώνονται καὶ στὸ ἀδιέξοδο στὴν ἀξιολόγηση∙ οἱ δανειστὲς ἀκολουθοῦν χειρότερη τακτικὴ ἀπὸ ἐκείνη σὲ βάρος τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ∙ ἔχουν βγάλει τὰ συμπεράσματά τους ἀπ’ τὶς καθυστερήσεις τῆς κυβερνήσεως, μὲ τὴν ἄρνησή της νὰ ὁλοκληρώσει τὶς διαβουλεύσεις τὸ Φθινόπωρο, ὅταν εἶχε καὶ νωπὴ λαϊκὴ ἐντολή. Ξόδεψε τὸν χρόνο ἄσκοπα, μὲ ἀποτέλεσμα, ὁ λαὸς νὰ βρίσκεται σὲ κατάσταση διαρκοῦς ἐξεγέρσεως καὶ ἡ ἴδια ἀνέτοιμη καὶ δειλὴ νὰ ἀντιμετωπίσει τὰ ἀπείρως περισσότερα προβλήματα∙ ἡ περυσινὴ παρελκυστικὴ τακτικὴ ἐφαρμόζεται, ἀλλὰ ἀντιλήφθηκε ὅτι ἀποβαίνει εἰς βάρος της καὶ ἀκόμη χειρότερα εἰς βάρος τῆς χώρας. Τὰ περιθώρια ἐξαντλοῦνται, διότι ἡ ὕφεση ἐπιδεινώνεται στὴν οἰκονομία, τὰ ἐλλείμματα διευρύνονται καὶ οἱ δημοσιονομικὲς περικοπὲς αὐξάνονται, χωρὶς προοπτικὴ διεξόδου∙ ἐὰν παραμείνει ἡ ἴδια κυβέρνηση, ὅταν εἶναι δεδομένο ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ἀλλάξει πολιτική, τότε σὲ λίγους μῆνες μετὰ τὴν ἐπιβολὴ τῶν δραματικῶν περικοπῶν, θὰ ἀπαιτηθοῦν νέες, διότι ἡ ὕφεση θὰ βαθύνει. Ἡ λύση εἶναι μία, ἰσχυρίζονται οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ ὅσοι γνωρίζουν ἐλάχιστα οἰκονομικά, ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας∙ γιὰ νὰ ἔρθει ὅμως αὐτὴ εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης, ἡ ὁποία καὶ θὰ ἐπιτρέψει τὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων. Ὅταν ἡ κυβέρνηση διώχνει τὶς ἐπενδύσεις, ὅπως μὲ τὶς Σκουριὲς καὶ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις, οἱ ἐπενδύσεις γίνονται ὄνειρο ἀπατηλό.
Τὸ πρόβλημα μεταφέρεται πλέον στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ στὶς πολλαπλὲς διασυνδέσεις τῶν κορυφαίων στελεχῶν του∙ ἤδη ἄρχισαν οἱ πρῶτες ἀντιδράσεις, μὲ τοὺς 53 νὰ καταγγέλουν τὰ μέτρα ἐλέγχου τῶν μεταναστῶν, τὴν Ἀστυνομία νὰ ἀδρανοποιεῖται ἀπέναντι στοὺς παρελεύνοντες ἔνοπλους κουκουλοφόρους, τὶς ἔρευνες γιὰ τὴν ἀπόπειρα ἀποδράσεως μὲ ἑλικόπτερο σταματημένες, ὅπως στὸν τρόπο καταθέσεως τῶν 8000 εὐρὼ σὲ περίοδο τραπεζικῶν ἐλέγχων, τοὺς δουλεμπόρους νὰ ἁλωνίζουν ἀνενόχλητοι. Ὅλα αὐτὰ ἐξετάζονται πλέον ἀπ’ τὴν Φρόντεξ, ὅπως καὶ ἡ ἄρνηση συνεργασίας τῶν ἑλληνικῶν μὲ τὸ ἑνιαῖο κέντρο τῶν εὐρωπαϊκῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν στὸ Ἄμστερνταμ∙ ὅλοι γνωρίζουν ὅτι ὁ πόλεμος κατὰ τῆς τρομοκρατίας εἶναι πόλεμος ὁλοκληρωτικὸς καὶ διεξάγεται ἀπ’ τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες πρωτίστως καὶ ἐπικουρικῶς ἀπ’ τὴν Ἀστυνομία ἢ τὸν Στρατό, ἂν χρειασθεῖ. Στὴν Ἑλλάδα ἔχουν ἐντοπίσει τὸ πρόβλημα στὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες καὶ δὲν πρόκειται νὰ ὑποχωρήσουν ἀπέναντι στὰ συριζέικα στεγανά, διότι σκοτώνονται οἱ πολῖτες τους στοὺς δρόμους∙ στὸν ΣΥΡΙΖΑ ὅμως ἀποκαλύπτονται τὰ στεγανὰ καὶ οἱ ἐξαρτήσεις κορυφαίων του, ἂν ὄχι καὶ τοῦ Ναπολεοντίσκου, μὲ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους καὶ τοὺς Τζιχαντιστὲς μέσῳ αὐτῶν. Ἔχουν ἀποδειχθεῖ πλέον οἱ στενὲς διασυνδέσεις κερδοσκόπων καὶ Ἰσλαμιστῶν∙ ἄλλωστε ὁ ὑπαρχηγὸς τοῦ χαλιφάτου, ποὺ πρόσφατα σκοτώθηκε, ἦταν Τσετσένος καὶ εἶχε ἐκπαιδευθεῖ στὰ ὀρεινὰ τῆς Λατάκειας. Οἱ δικοί μας ὁπλοφόροι εἶναι ἄσχετοι μὲ τοὺς μηχανισμοὺς αὐτούς;
Στὴν οἰκονομία τὸ ἀδιέξοδο εἶναι τρισχειρότερο∙ ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς ἀνταγωνίζεται τὶς ματαιώσεις τῶν τουριστικῶν κρατήσεων στὴν Ἀθήνα καὶ στὰ νησιὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου∙ οἱ προοπτικὲς εἶναι δυσοίωνες, κι ἂν δὲν κλείσει γρήγορα ἡ ἀξιολόγηση διαγράφεται ζοφερὸ τὸ Θέρος. Οἱ δανειστὲς ἀποχωροῦν γιὰ τὸ καθολικὸ Πάσχα καὶ ἐπιστρέφουν στὸν Ἀπρίλιο∙ ἤδη οἱ ἀφίξεις τουριστῶν γιὰ τὶς γιορτὲς τῶν Εὐρωπαίων εἶναι λιγώτερες ἀπὸ πέρυσι, ὅταν βλέπουν τὴν πλημμυρίδα τῶν μεταναστῶν στοὺς δρόμους. Οἱ παραγωγικὲς τάξεις ἀπευθύνουν δραματικὲς ἐκκλήσεις πρὸς τὴν κυβέρνηση, ἀλλὰ αὐτὴ κωφεύει καὶ ἀγρὸν ἀγοράζει, ἐνῶ ἐπαναλαμβάνονται οἱ κινητοποιήσεις∙ ἡ ἀναστολὴ τῶν διαδηλώσεων καὶ τῶν ἀποκλεισμῶν τῶν δρόμων ἀπ’ τοὺς ἀγρότες θεωρεῖται παροδική, λόγῳ τῶν μεταναστῶν, ἀλλὰ ξαναρχίζουν ὁσονούπω. Ἕνα εἶναι τὸ κρατούμενο ἀπ’ τοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό, ὅτι μὲ αὐτὴν τὴν κυβέρνηση εἶναι ἀδύνατη ἡ ἐπανακκίνηση τῆς οἰκονομίας∙ ὅταν ὁ ἁρμόδιος ὑπουργὸς δὲν ὑπογράφει τὶς ἀποφάσεις γιὰ τὶς Σκουριές, τὸ πιὸ ἁπλὸ παράδειγμα, καὶ ὁ πρωθυπουργὸς τὸν ἀνέχεται στὴν θέση του, τότε αὐτὸ ἑρμηνεύεται ὡς διάλυση τῆς κυβερνήσεως. Ἄλλωστε ὁ καθένας τους κάνει ὅ,τι θέλει καὶ σκέπτεται μόνο τὴν προσωπική του ἐπιβίωση∙ βλέπουν ὅλοι τους τὴν πολιτικὴ ἀστάθεια καὶ ὁμολογοῦν στὸ στενό τους περιβάλλον, ὅτι δὲν ἐπιβιώνουν, ὁπότε, «ὁ σῶσον ἑαυτὸν σωθείτω»…
Ἡ μεταστροφὴ τοῦ κόσμου εἶναι τὸ χειρότερο μήνυμα γιὰ τὴν κυβέρνηση∙ οἱ ἐλάχιστες σφυγμομετρήσεις ποὺ δημοσιεύονται δείχνουν διεύρυνση τῆς διαφορᾶς, παρὰ τὴν χάλκευσή τους καὶ τὸν κυβερνητικὸ συνασπισμὸ κάτω ἀπ’ τὸ 20%. Οἱ ὑπουργοὶ καὶ οἱ βουλευτὲς γνωρίζουν, ὅτι στὴν πράξη εἶναι πολὺ χαμηλότερα τὸ ποσοστό, καὶ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ἐκλογική τους πελατεία καὶ τοὺς διορισμοὺς ἡμετέρων∙ οἱ διαρροὲς ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ πρὸς τὰ ἄλλα κόμματα, ἀλλὰ περισσότερο πρὸς τὴν Νέα Δημοκρατία, καταγράφονται πλέον στὸ γνωστὸ περιβάλλον ὅλων. Ἀκόμη καὶ παλιοὶ ἀριστεροὶ οἱ ὁποῖοι οὐδέποτε στὴν ζωή τους εἶχαν ψηφίσει δεξιά, τώρα ὁμολογοῦν στὸ καφενεῖο καὶ στὴν πλατεῖα, ὅτι θὰ ψηφίσουν δεξιά, τόσο ἔχουν ἀπηυδήσει μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ τὴν κυβέρνησή του∙ οἱ ἄνθρωποι τῆς ἀγορᾶς περισσότερο, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ζήσει τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τὸ 2014 στὸ 2,5% περίπου τὰ τελευταῖα τρίμηνα καὶ μερικοὶ ἀπ’ αὐτοὺς εἶχαν παρασυρθεῖ ἀπ’ τὸ γενικώτερο κλίμα, βλέπουν τώρα τὴν καταστροφὴ μπροστά τους. Ἐπέζησαν στὸ πρῶτο καὶ δεύτερο μνημόνιο, ἀλλὰ ἀντικρύζουν τὴν χρεωκοπία τους στὸ τρίτο, ἂν δὲν ἔρθει καὶ τέταρτο, ἐὰν παραμείνει ἡ κυβέρνηση αὐτὴ στὴν ἐξουσία∙ ἡ ἀγωνία γίνεται ὀργὴ καὶ ἀγανάκτηση σὲ ὅλους. Οἱ συνταξιοῦχοι δὲν ἀντέχουν ἄλλες περικοπές, τοὺς ἀρκοῦν οἱ προηγούμενες ἕνδεκα, καὶ οἱ μαγαζάτορες γνωρίζουν ὅτι ὁδηγοῦνται σὲ ὁριστικὸ κλείσιμο.