Πρόσφυγες, βοήθεια Εὐρώπης

Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς συμφωνίας γιὰ τὸ προσφυγικὸ συναντᾶ ἀρκετὰ ἐμπόδια καὶ ζητήσαμε τὴν παρέμβαση τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν συνεπῆ συμμόρφωση τῆς Τουρκίας∙ οἱ ροὲς συνεχίσθηκαν καὶ οἱ νέοι μετανάστες διατηροῦνται σὲ χωριστοὺς καταυλισμοὺς ἀπ’ τοὺς προηγούμενους. Ὁ Δημήτρης Ἀβραμόπουλος συζήτησε μὲ τὸν πρωθυπουργὸ τὶς λεπτομέρειες, ἀλλὰ παραμένει τὸ πρόβλημα τῆς ἀποσυμφορήσεως τῆς Εἰδομένης καὶ τοῦ Πειραιῶς∙ οἱ μετανάστες ἀρχίζουν καὶ ἀντιλαμβάνονται πλέον ὅτι ἔχουν κλείσει ὁριστικὰ τὰ σύνορα καὶ ὅτι 50000 ἔχουν ἐγκλωβιστεῖ στὴν Ἑλλάδα γιὰ ἀπρόβλεπτο χρόνο. Ἡ ἄφιξη τῶν 4000 ἀστυνομικῶν τῆς Φρόντεξ ἀλλάζει τὰ δεδομένα, διότι αὐτὸ σημαίνει τὴν ὑποχρεωτικὴ συνεργασία τῆς ΚΥΠ μὲ τὶς εὐρωπαϊκὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες, ὁπότε ἀνοίγουν οἱ φάκελοι τῶν παρακρατικῶν διασυνδέσεων μὲ τὴν ἐπιχώρια καὶ διεθνῆ τρομοκρατία∙ ἡ κυβέρνηση διατηρεῖ τὸ θέμα σὲ χαμηλοὺς τόνους, ἀλλὰ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν καταλάβει πολλὰ ἀπ’ τὴν κωλυσιεργεία τοῦ τετραμήνου, μετὰ τὸ παρισινὸ αἱματοκύλισμα.