Σύλληψη δύο διακινητῶν

Οἱ Λιμενικὲς ἀρχὲς προχώρησαν προχθὲς στὴν σύλληψη δύο Τούρκων διακινητῶν ἀνοικτὰ τῶν Οἰνουσῶν, γιὰ πρώτη φορὰ μὲ τὴν ἀριστερὴ κυβέρνηση∙ φαίνεται ὅτι ἡ παρουσία τῆς Φρόντεξ ἔλυσε τὰ χέρια τῶν Λιμενικῶν καὶ τοὺς ἐπιτρέπεται πλέον νὰ κάνουν τὴν δουλειά τους. Ἄλλωστε τὸ 2014, μὲ 45000 μόνο μετανάστες εἶχαν συλληφθεῖ 3000 δουλέμποροι, ἕνας στοὺς δεκατέσσερες, ἐνῶ τὸ 2015 μόνο ἐννέα, ἕνας στοὺς ἑκατὸ χιλιάδες περίπου∙ δὲν εἶναι τυχαῖο αὐτό. Βοᾶ ὁ Πειραιᾶς μὲ τὰ παράπονα τῶν Λιμενικῶν ὅτι δὲν τοὺς ἀφήνουν οἱ ἐντολὲς τοῦ ὑπουργείου νὰ κάνουν τὴν δουλειά τους, ὅπως τὴν ξέρουν πολὺ καλά∙ ὁ ὑπουργός, ἐκτὸς ἀπ’ τὴν ὑπονόμευση τῆς COSCO, ἀφήνει κανονικὰ ἀσύδοτους τοὺς δουλεμπόρους.