Κούβα, ἱστορικὴ ἐπίσκεψη

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου στὴν Κούβα καὶ οἱ συνομιλίες του μὲ τὸν ὁμόλογό του χαρακτηρίζονται ἱστορικῆς σημασίας, διότι αἴρεται ὁ ἐπὶ ἐξῆντα ἔτη ἀποκλεισμὸς τῆς νήσου∙ ὁ Μπάρακ Ὁμπάμα στὶς συνομιλίες του μὲ τὸν Ραοὺλ Κάστρο συμφώνησε στὴν ἀνάπτυξη τῶν οἰκονομικῶν καὶ ἐμπορικῶν σχέσεων, ἀλλὰ δὲν ἐθίγη τὸ θέμα τῆς ἄρσεως τοῦ ἐμπάργκο, διότι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ψῆφος τῆς Γερουσίας καὶ αὐτὴ ἐλέγχεται ἀπ’ τοὺς Ρεπουμπλικανούς. Ὁ πρόεδρος ἐπισκέφθηκε τουριστικὰ μέρη τῆς Ἀβάνας καὶ συνομίλησε μὲ ἁπλοὺς κατοίκους της, ἀλλὰ δὲν συναντήθηκε μὲ τὸν ἱστορικό της ἡγέτη∙ τὸ ἀντίθετο μάλιστα, ὁ Φιντὲλ Κάστρο προτίμησε μερικὲς μέρες πρὶν νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν Νικόλα Μαντοῦρο τῆς Βενεζουέλας, δεδηλωμένο ἐχθρὸ τῶν Ἀμερικανῶν. Πάντως ὁ πάγος ἔσπασε, ἂν καὶ ἡ πλειοψηφία τῆς μεγάλης κουβανικῆς μειονότητος τῶν ΗΠΑ διαμαρτύρεται ὅτι ἡ ἀποκατάσταση τῶν σχέσεων ἔγινε, χωρὶς νὰ ἐξεταστοῦν οἱ διώξεις τους.