Ἐμφάνιση Γιάννη Στουρνάρα

Ἡ πολιτικὴ ἐμφάνιση τοῦ Γιάννη Στουρνάρα, μὲ τὴν ὁμιλία του γιὰ τὴν οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ κατάσταση τῆς χώρας, δὲν εἶναι τυχαῖο γεγονός∙ ἡ «Κίνηση Πολιτῶν» εἶναι τὸ ὄχημα γιὰ τὴν παρουσίαση τοῦ Διοικητοῦ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ἐποχὴ εἶναι κατάλληλος, διότι ἡ χώρα βρίσκεται κυριολεκτικὰ στὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ καὶ ἡ κυβέρνηση εἶναι ἀνίκανη νὰ ἀντιμετωπίσει οἱοδήποτε πρόβλημα, μόνο νὰ προσθέτει καινούργια μπορεῖ∙ οἱ Εὐρωπαῖοι γνωρίζουν ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη μεταβατικὴ κυβέρνηση, γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ ἐκταμίευση κάποιας δόσεως γιὰ τὶς τρέχουσες ἀνάγκες, πρὶν προσφύγουμε σὲ νέες ἐκλογές. Ἄλλωστε θυμόμαστε ὅτι ἀπὸ πέρυσι τὸν Μάιο εἶχαν προτείνει οἱ Γάλλοι τὸν Γιάννη Στουρνάρα γιὰ μεταβατικὸ πρωθυπουργό.