Ἀπειλὲς γιὰ ἐλεγκτὲς Μετρὸ

Οἱ ἀσύδοτοι ἀναρχοτρομοκράτες προσπαθοῦν νὰ ἐπιβάλουν τὸν νόμο τους στὴν καθημερινή μας ζωή, ἀφοῦ ἡ κυβέρνηση φέρεται δουλικὰ ἀπέναντί τους γιὰ πολλοὺς λόγους∙ ἔτσι κυκλοφόρησαν στὸ διαδίκτυο τὰ ὀνόματα τῶν 125 ἐλεγκτῶν τοῦ Μετρό, ὥστε νὰ τοὺς γνωρίζουν οἱ ὀπαδοί τους καὶ νὰ τοὺς κυνηγᾶνε. Οἱ πράξεις δείχνουν ὅτι ἔχουν κάλυψη καὶ μάλιστα προκλητική∙ ὅταν ὁ «Ρουβίκωνας» ὑπερήφανεύεται ὅτι παρέλασαν ὁπλισμένοι οἱ ὀπαδοί του στὰ Ἐξάρχεια καὶ ἀπειλεῖ ὅτι στὸ μέλλον θὰ κάνει χειρότερα, καὶ τὸ κράτος εἶναι ἀπόν, τότε ἔρχετε ἡ συνέχεια. Ἀποδεικνύουν ὅτι δὲν ἔχουν κανένα ἐμπόδιο στὴν δράση τους, ὅπως δείχνουν οἱ ἀναφορὲς στὶς προκηρύξεις τους∙ στόχος τους εἶναι ἡ διάλυση τῆς χώρας.