Ἀμηχανία καὶ παρεκτροπὲς

Στὴν ἀμηχανία καὶ στὶς παρεκτροπὲς τῆς κυβερνήσεως ἀποδίδονται ὅλες οἱ βεβιασμένες καὶ ἄστοχες κινήσεις τῆς κυβερνήσεως, μετὰ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὶς Βρυξέλλες∙ ἡ ἀναφορὰ τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν ἀποφυγὴ τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ θεωρήθηκε ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους ὡς παρεκτροπή, διότι γνωρίζουν ὅτι οἱ Τζιχαντιστὲς δὲν θεωροῦν τὸν φανατισμὸ καὶ τὴν βία ὡς κακό, σύμφωνα μὲ τὸν ἱερό τους νόμο, παρὰ ὡς τὴν φυσική τους κατάσταση∙ ἡ ἐπίκλησή του ὅμως ἑρμηνεύετα ὡς ἔκφραση ἀμηχανίας ἀπ’ τὸν πρωθυπουργὸ γιὰ τὴν ἑκατόμβη τῶν ἀθώων θυμάτων. Ἄλλωστε ἡ ἀριστερή του πτέρυγα μίλησε γιὰ τὴν ἀποφυγὴ ἀκραίων ἀντιδράσεων, δηλαδὴ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίσουμε τοὺς τρομοκράτες μὲ τὴν ἀγιαστοῦρα∙ ἔχουν φερθεῖ τόσο ἀνεκτικὰ στὴν ὅποια τρομοκρατία.