Ἀπουσία ἐλέγχου μεταναστῶν

Ἡ παντελὴς ἀπουσία ἐλέγχου τῶν μεταναστῶν διαπιστώθηκε ἀπ’ τὶς ὁμάδες τῆς Φρόντεξ, μόλις ἀνέλαβαν ὑπηρεσία∙ ζήτησαν τοὺς παλιοὺς φακέλους, ὅσων ἔχουν καταγράψει ἀπ’ τὸ ἕνα ἑκατομμύριο προσφύφων καὶ μεταναστῶν, καὶ διαπίστωσαν ὅτι ἐλάχιστοι ἦταν πλήρως καταγεγραμμένοι καὶ αὐτοὶ μόνο τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες. Ἡ Φρόντεξ ὑπολογίζει ὅτι ἀνέρχονται σὲ 2000-3000 τουλάχιστον οἱ ὀργανωμένοι Τζιχαντιστὲς ποὺ πέρασαν στὴν Εὐρώπη ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀναζητοῦν τὰ ἴχνη τους∙ εἶναι βέβαοι μάλιστα ὅτι οἱ περισσότεροι ἀπ’ τοὺς βομβιστὲς τῶν Βρυξελλῶν πέρασαν ἀπ’ τὴν χώρα μας, ἀλλὰ δὲν ὑπάρχουν στοιχεῖα. Εἶναι κοινὸ μυστικὸ στὸν Πειραιᾶ τὰ παράπονα τῶν Λιμενικῶν, ὅτι εἶχαν ρητὲς ἐντολὲς νὰ φέρονται ἀνεκτικὰ καὶ νὰ μὴν συλλαμβάνουν τοὺς διακινητές.