Προσαρμοστικότης πολέμου

Οἱ Εὐρωπαῖοι προσαρμόζονται σιγὰ σιγὰ στὶς συνθῆκες τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ πολέμου κατὰ τῆς τρομοκρατίας∙ εἶναι πόλεμος ἀνελεής, διότι δὲν εἶναι φανερὸς ὁ ἐχθρὸς καὶ κτυπάει ἀθῶα θύματα, κρυφὰ καὶ ὕπουλα. Ἡ Ἐπιτροπὴ καὶ ὅλες οἱ κυβερνήσεις γνωρίζουν ἄριστα ὅτι, μόνο ὁ τέλειος συντονισμὸς τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τους μπορεῖ νὰ ἀνταπεξέλθει στὸν πόλεμο, ὅλα τὰ ἄλλα μέσα εἶναι συμπληρωματικά∙ διότι μόνο ὅταν αἰσθανθοῦν οἱ πολῖτες τὴν ἀποτελεσματικότητά τους, τότε θὰ ἀνακτήσουν θάρρος καὶ αὐτοπεποίθηση γιὰ τὴν νίκη. Ὁ Ναπολεοντίσκος εἶναι ἡ μόνη παραφωνία στὴν πολιτικὴ αὐτή, διότι ἔχει καθυστερήσει ἐπὶ ἑξάμηνο τὴν ἀνταλλαγὴ πληροφοριῶν τῆς ΚΥΠ μὲ τὸ ἑνιαῖο εὐρωπαϊκὸ κέντρο τοῦ Ἄμστερνταμ καὶ Παρισίων καὶ Βερολίνου∙ ἡ Φρόντεξ γνωρίζει ὅτι τὸ 2014, μὲ 45000 μετανάστες εἶχαν συλληφθεῖ 3200 δουλέμποροι, τὸ 2015, μὲ 850000 μόνο ἐννέα, ἐνῶ καὶ ἡ καταγραφή τους εἶναι ἀνύπαρκτη. Στὸν πόλεμο εἶναι ἀμείλικτοι, δὲν δέχονται παρεκτροπές.