Συλλήψεις νέου τρομοκράτου

Οἱ βελγικὲς ἀρχὲς συνέλαβαν τρομοκράτη, ἀλλὰ ὄχι τὸν Ναζὶμ Ναχράουι τοῦ ἀεροδρομίου ποὺ συνόδευε τοὺς ἄλλους καὶ εἶχε ταξειδέψει τὸν Νοέμβριο στὸ Παρίσι μὲ τὸν Σαλὲχ Ἀμπντεσλάμ∙ ἡ ἐπιτυχία εἶναι μεγάλη, ἐνῶ συνεδρίασαν χθὲς οἱ ὑπουργοὶ Ἐσωτερικῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως γιὰ τὸν καλύτερο συντονισμὸ τῶν μυστικῶν τους ὑπηρεσιῶν. Στὶς Βρυξέλλες ὀργανώθηκε, ὡς ἀπάντηση στὸ κλίμα φοβίας ἀπ’ τοὺς τρομοκράτες, μεγάλη συγκέντρωση σὲ κεντρικὴ πλατεῖα∙ οἱ ἔρευνες συνεχίζονται σὲ ὅλες τὶς χῶρες, ἐνῶ διαπιστώθηκε ὅτι ὁ ἕνας τρομοκράτης ἔχει ἐπισκεθφεῖ τὴν Συρία καὶ ἔχει πολεμήσει μὲ τοὺς Τζιχαντιστές. Ὁ πόλεμος προβλέπεται ὅτι θὰ διαρκέσει, διότι δὲν εἶναι εὔκολη ἡ ἐξάρθρωση ὅλων τῶν πυρήνων στὶς ἰσλαμικὲς συνοικίες τῆς Εὐρώπης καὶ στοὺς μετανάστες∙ πάντως ἡ ἀποφασιστικότης τῶν Εὐρωπαίων φαίνεται καὶ ἀπ’ τὶς ταχύτατες ἀντιδράσεις τους, μὲ τὴν συνδρομὴ Γάλλων καὶ Γερμανῶν ἀξιωματικῶν, ὡς περισσοτέρων ἐμπείρων, στὶς ἔρευνες τῶν βελγικῶν ἀρχῶν.