Αἱματοκυλισμα στὴ Λαχώρη

Στὴν Λαχώρη τοῦ Πακιστὰν οἱ Ταλιμπὰν προκάλεσαν σφαγὴ σὲ κεντρικὴ συνοικία της, μὲ 72 νεκροὺς καὶ ἑκατοντάδες τραυματίες∙ ἡ ἔκρηξη σημειώθηκε, ὅταν ὁ χῶρος ἦταν γεμᾶτος ἀπὸ περαστικοὺς καὶ τὰ περισσότερα τῶν θυμάτων εἶναι γυναῖκες καὶ μικρὰ παιδιά. Οἱ Ταλιμπὰν ἔχουν στόχο τους τοὺς Χριστιανοὺς τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐκχριστιανισθεῖ ἀπ’ τὴν ἐποχὴ τῆς βρεταννικῆς κυριαρχίας, ἀλλὰ τώρα εἶναι στόχος τῶν Ἰσλαμιστῶν∙ μάλιστα ἐξέδωσαν καὶ διακήρυξη ὅτι ἀναλαμβάνουν τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ἐπίθεση, ἐνῶ καὶ στὴν Καμποὺλ ἐξαπέλυσαν ρουκέτα ἐναντίον κτιρίου κοντὰ στὸ Κοινοβούλιο. Πιστεύεται ὅτι ἡ ἐπίθεση αὐτὴ ἀποτελεῖ ἀπάντηση στὴν κατάληψη τῆς Παλμύρας ἀπ’ τὶς συριακὲς δυνάμεις∙ ἄλλωστε ὑπάρχουν στενὲς σχέσεις τῶν δύο κινημάτων ἢ τουλάχιστον ἀποκαταστάθηκαν μετὰ τὴν ἦττα τους στὴν Μέση Ἀνατολή.