ΝΔ, ὁλομέτωπη σύγκρουση μὲ τὴν κυβέρνηση

Τὴν ὁλομέτωπη σύγκρουση μὲ τὴν κυβέρνηση κλιμακώνει ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, μὲ τὴν κατάθεση προτάσεως Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς, γιὰ τραπεζικοὺς ἐλέγχους, ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν καὶ τρίτο μνημόνιο, ὅπως καὶ γιὰ τὰ σχέδια ἐξόδου ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ εἰσβολῆς στὸ Νομισματοκοπεῖο∙ ἡ εὐθύνη τοῦ πρωθυπουργοῦ γιὰ τὰ σχέδια αὐτὰ εἶναι τὸ ζητούμενο, διότι οἱ ὑπουργοί του ἰσχυρίζονται ὅτι ἦταν πλήρως ἐνήμερος γιὰ ὅλα. Ταυτοχρόνως ἡ Γεωργία Τσατάνη ζητάει ἀπ’ τὴν Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου τὴν κατεπείγουσα διεξαγωγὴ ἐρεύνης, γιὰ ὅσα εἶπε ὁ Δημήτρης Παπαγγελόπουλος στὴν Βουλή, καὶ ἡ Εὐτέρπη Κοτζαμάνη ἀπάντησε στὸν πρόεδρο τῶν ΑΝΕΛ, ὅτι ὅλες οἱ δικογραφίες ἔχουν ἀναρτηθεῖ στὸ εὐρωσύστημα ἀπὸ καιρὸ κι ἀπ’ τοὺς οἰκείους εἰσαγγελεῖς∙ περιπλέκεται ἀκόμη χειρότερα πλέον ὁ Ναπολεοντίσκος.