Μείωση παγετώνων Ἀρκτικῆς

Ἡ μείωση τῶν παγετώνων τῆς Ἀρκτικῆς ἔχει προσλάβει ἐπικίνδυνες διαστάσεις, ὅπως δείχνουν οἱ δορυφορικὲς φωτογραφίες∙ τὸ βόρειο πέρασμα τῆς Σιβηρίας δὲν ἔκλεισε φέτος, ἐνῶ περιορίσθηκαν ἀρκετὰ οἱ πάγοι καὶ σὲ Ἀλάσκα καὶ βόρειο Καναδᾶ. Οἱ μετεωρολόγοι κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, ἂν δὲν ἐφαρμοσθοῦν οἱ δεσμεύσεις τοῦ Δεκεμβρίου, γιὰ περιορισμὸ τῶν ρύπων, ὁ κίνδυνος γιὰ τὴν ἐπιβίωση τοῦ ἀνθρώπου στὴν Γῆ εἶναι ἄμεσος∙ τὰ φαινόμενα Ἐλ Νίνιο καὶ Ἐλ Μίνιο ἐπαναλαμβάνονται, ἀλλὰ οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν εὐαισθητοποιοῦνται. Ἤδη, ἔκθεση τοῦ ΟΗΕ, καταγγέλλει ὅτι καταστρέφονται μὲ ἐπικίνδυνο ρυθμὸ οἱ κοραλλιογενεῖς ὕφαλοι τῆς ἀνατολικῆς Αὐστραλίας πρὸς τὴν Νέα Γουινέα∙ τὰ κοράλλια εἶναι πολὺ εὐαίσθητα στὴν μόλυνση τῶν ὠκεανῶν, ὁπότε ἡ ἐξαφάνισή τους ἀπειλεῖ μὲ ἀπότομη διαταραχὴ τὴν βιολογικὴ ἀλυσίδα παγκοσμίως.