Καθυστέρηση ἀξιολογήσεως

Ἡ καθυστέρηση στὴν ἀξιολόγηση θεωρεῖται δεδομένη πλέον ἀπὸ πολλούς, μὲ ἄμεσες τὶς δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις τῆς φημολογίας στὴν ἀπονεκρωμένη ἤδη ἀγορά∙ ὑπογείως φουντώνει ἡ ἐκροὴ κεφαλαίων ἀπ’ τοὺς ἐπιτήδειους καὶ μὲ προμήθεια 10%, ἀλλὰ καὶ «ἐγγυημένες» ὑψηλὲς διασυνδέσεις. Λέγεται ὅτι τὰ μέτρα ἀνέρχονται σὲ 5,4 δις εὐρώ, ἀλλὰ κανεὶς δὲν γνωρίζει τίποτε τὸ συγκεκριμένο, διότι ὁ Ναπολεοντίσκος τρέμει καὶ γιὰ τὴν ψηφοφορία γιὰ τὸ προσφυγικό, διότι οἱ 53 μὲ δέκα βουλευτὲς τάσσονται κατά∙ οἱ προσπάθειες ἐξευμενισμοῦ τους δὲν ἀπέδωσαν, ἀλλὰ τὸ ἀποτέλεσμα θὰ φανεῖ στὴν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς. Οἱ καθυστερήσεις στὴν ἐξυπηρέτηση τῶν δανείων ἀνῆλθε στὰ δέκα δις πέρυσι καὶ τὰ κόκκινα δάνεια εἶναι περισσότερα ἀπὸ ἑκατό, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση κωλυσιεργεῖ στὴν ρύθμισή τους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πεθαίνει ἡ ἀγορὰ χωρὶς ρευστότητα∙ εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι αὐτὰ γίνονται συνειδητὰ γιὰ παρεμπόδιση τῆς ἀναπτύξεως τῆς οἰκονομίας, ἴσως ἐπειδὴ τὴν ἔχουν ξεγράψει.