Κίνδυνος γιὰ αἱματοχυσία

Ὁ κίνδυνος γιὰ σοβαρὰ αἱματηρὰ ἐπεισόδια στοὺς καταυλισμοὺς ἐπισείεται στὴν κυβέρνηση ἀπ’ τὴν Φρόντεξ καὶ τὴν ἀντιπολίτευση, ἀλλὰ στὸ Μαξίμου ἀγρόν ἀγοράζουν, ἐνῶ ἡ ὀργὴ γιὰ τὸν ρόλο πολλῶν μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων καὶ τὴν ἀδιαφανῆ διαχείριση μεγάλων ποσῶν ὀγκοῦται∙ στὸν Πειραιᾶ σημειώθηκαν ἄγριες συμπλοκές, μεταξὺ Σύρων καὶ Ἀφγανῶν γιὰ πάνω ἀπὸ τρεῖς ὧρες, ἐνῶ μικροτέρας ἐκτάσεως συνέβησαν καὶ στὴν Εἰδομένη. Εἶναι δεδομένο ὅτι μεγάλοι πληθυσμοί, κάτω ἀπὸ ἄθλιες συνθῆκες, μετατρέπονται εὔκολα σὲ ὄχλο, μὲ ἀνεξέλεγκτες ἀντιδράσεις∙ ἀναμενόμενο εἶναι αὐτὸ καὶ τώρα. Ἡ εὐθύνη βαρύνει ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο τὸν Ναπολεοντίσκο, διότι ἐπέτρεψε καὶ ὑπέθαλψε τὶς ἐξελίξεις αὐτές, ἀλλὰ ἡ κατάσταση στὴν Τουρκία ἐκτραχύνεται καὶ κανεὶς δὲν γνωρίζει τὸ ἐὰν θὰ μπορεῖ νὰ ἐφαρμόσει τὴν συμφωνία, διότι κυκλοφοροῦν φῆμες γιὰ πραξικόπημα, ἐνῶ βομβιστικὴ ἐπίθεση σημειώθηκε χθὲς στὸ Ντιαρμπακίρ∙ οἱ Εὐρωπαῖοι παρακολουθοῦν στενὰ τὴν κατάσταση καὶ ζυγίζουν τὶς πολιτικὲς ἐπιπτώσεις.