Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μετὰ τὶς προχθεσινὲς ἀνοδικές∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1393 δολλάρια καὶ 127,8150 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 40,39, ἀλλὰ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1233,60. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοί, διότι δὲν διαφαίνεται ἀλλαγὴ τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς, ἐνῶ καὶ στὴν Βρεταννία σημειώθηκε αὔξηση τοῦ ἐλλείμματος τρεχουσῶν συναλλαγῶν πέρυσι, τὸ ὁποῖο θεωρεῖται κακὸ μήνυμα γιὰ τὸ δημοψήφισμα τοῦ Ἰουνίου∙ ἀπ’ τὴν ἄλλη ἡ χαλυβουργία τῆς χώρας ἀπειλεῖται μὲ κλείσιμο, λόγῳ τοῦ κινεζικοῦ ἀνταγωνισμοῦ, μετὰ τὴν ἀπόφαση τῆς ἰνδικῆς ΤΑΤΑ νὰ ἀποχωρήσει ἀπ’ τὸ ἐργοστάσιο τοῦ Χίνκλεϋ, ὅπου ἀπειλοῦνται μὲ ἀνεργία 15000 ἐργαζόμενοι. Στὴν Ἀργεντινὴ ἡ Γερουσία ἐνέκρινε μετὰ τὴν Βουλὴ τὴν συμφωνία μὲ τοὺς πιστωτὲς γιὰ τὸ χρέος, ὕψους ἑκατὸ δις δολλαρίων. Ὁ Κλάους Ρένγκλινγκ συνεχάρη τὴν Κύπρο, γιὰ τὴν ἔξοδό της ἀπ’ τὰ μνημόνια. Θερμὰ συγχαρητήρια ἀξίζουν στὸν λαὸ καὶ στὸν προέδρο τῆς μεγαλονήσου.