Ἀκτιβιστὲς σὲ μετανάστες

Ὁ ρόλος τῶν ἀκτιβιστῶν στοὺς μετανάστες ἔχει ἀποβεῖ τὸ κύριο θέμα ἀντεγκλήσεων μεταξὺ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καὶ τῆς Φρόντεξ∙ ἀπ’ τὴν ἀρχὴ οἱ Εὐρωπαῖοι, ὅταν πρὸ ἔτους ἦταν ἐδῶ ὡς ἁπλοὶ παρατηρητές, εἶχαν ζητήσει τὸν ἔλεγχό τους, ἐπιχειρησιακὸ καὶ οἰκονομικό, ἐπιχωρίων καὶ ἐπήλυδων, ἀλλὰ δὲν εἰσακούονταν, δὲν ἀπαντοῦσαν κἄν, ἐνῶ ἔρρεαν τὰ κονδύλια. Τώρα διαπιστώνουν ὅτι αὐτοὶ ἐλέγχουν τὶς κινήσεις τῶν μεταναστῶν καὶ εἶναι πίσω ἀπ’ τὶς διάφορες φῆμες, γιὰ ἄνοιγμα τῶν συνόρων ἢ τὸ κλείσιμο τῆς σιδηροδρομικῆς γραμμῆς∙ ἡ κυβέρνηση γνωρίζει ὅτι ἀπαιτεῖται δραστικὴ παρέμβαση τῶν ΜΑΤ γιὰ τὸν ἔλεγχό τους, ἀλλὰ παραμένει ἀδρανής. Περισσότερο φοβᾶται τὸν ἀντικτυπο στοὺς ἀριστεριστὲς τοῦ κόμματος, διότι ἤδη ἔχουν ταχθεῖ ἐναντίον της, ὅπως ἔχουν κάνει καὶ οἱ ὁπλοφόροι τῶν Ἐξαρχείων.