Ἐκτροχιασμὸς προσφυγικοῦ

Ἡ ὥρα τοῦ ἐτροχιασμοῦ ἔφθασε στὸ μεταναστευτικό, ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, μὲ τὸ πρόβλημα τῶν ἀκτιβιστῶν πρῶτο∙ οἱ περίοικοι τῶν καταυλισμῶν, καὶ κυρίως τῆς Εἰδομένης καὶ τῶν γύρω νομῶν, εἶναι οἱ πρῶτοι, διότι οὔτε τὰ χωράφιά τους μποροῦν νὰ καλλιεργήσουν οὔτε καὶ νὰ μετακινηθοῦν εὔκολα πρὸς τὶς πόλεις καὶ τὰ χωριά τους∙ στὶς ἄλλες περιοχὲς δημιουργεῖται πρόβλημα μὲ τὰ λεωφορεῖα, τὰ ὁποῖα μεταφέρουν μετανάστες καὶ μετὰ πηγαίνουν γιὰ μεταφορὲς παιδιῶν στὰ σχολεῖα τους, μέσα στὴν βρῶμα καὶ στὴν δυσοδία. Ὁ κύριος λόγος ὅμως εἶναι ὁ ρόλος τῶν ἀκτιβιστῶν ποὺ ἐμφανίζονται ὡς μέλη μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων, εἰσπράττουν κονδύλια καὶ καθοδηγοῦν τοὺς δυστυχισμένους στὶς κινήσεις τους. Συριζαῖοι εἶναι ὅλοι τους σχεδόν.