Ἀντιπερισπασμὸς Wikileaks

Οἱ ἀποκαλύψεις τῶν συνομιλιῶν στελεχῶν τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ἀπ’ τὰ Wikileaks ἀποδεικνύεται ὅτι δὲν καὶ τόσο ἀθῶες∙ στὴν Ἀθήνα μαγνητοσκοπήθηκαν οἱ συνομιλίες καὶ τὸ Ταμεῖο καὶ ἡ Ἐπιτροπὴ ἀπέφυγαν τὸν σχολιασμό τους, διότι δὲν περιέχουν τίποτε νέο, παρὰ μόνο τὶς γνωστὲς θέσεις τους. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἔπεσε πάλι μέσα στὸ λάκο ποὺ ἔσκαψε γιὰ τοὺς πολιτικοὺς ἀντιπάλους του∙ πίστεψε ὅτι θὰ ἐπιδροῦσε ὡς ἀποπροσανατολιστικὸ τῆς κοινῆς γνώμης, μετὰ καὶ τὴν συντριβή του στὴν Βουλὴ καὶ τὴν καταπόντισή του στὶς δημοσκοπήσεις∙ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ὅμως -ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι ἀρχηγοὶ- κατάλαβε περὶ τίνος πρόκειται καὶ ζήτησε τὴν παραίτηση τῆς κυβερνήσεως καὶ τὴν προσφυγὴ στὸ λαό, ὡς μοναδικὴ λύση πλέον.