Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, παρὰ τὸ σκάνδαλο τῆς φοροδιαφυγῆς∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1375 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 126,9450 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1215, καὶ τὸ πετρέλαιο, 38,71. Οἱ ἐπενδυτὲς δὲν ἐπηρεάστηκαν καθόλου ἀπ’ τὶς διαρροὲς ἀπ’ τὸν Παναμᾶ, γιὰ τὶς καταθέσεις δεκάδων δις δολλαρίων σὲ φορολογικοὺς παραδείσους, ἀλλὰ καὶ δὲν δείχνουν ἐμπιστοσύνη στὴν ἀνάκαμψη τῆς δυτικῆς οἰκονομίας∙ τὸ ἀντίθετο προβλέπουν μᾶλλον παράταση τῆς στασιμότητος στὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία, ἐν ὄψει καὶ τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν τοῦ Νοεμβρίου. Ἡ αὔξηση τῆς προσφορᾶς πετρελαίου ἀπ’ τὸ Ἰρὰν καὶ ἡ ἄρνηση περιορισμοῦ τῆς παραγωγῆς ἀπ’ τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία ὁδήγησαν σὲ ὑποχώρηση τῆς τιμῆς του∙ οἱ ἐξελίξεις στὴν Συρία καὶ ἡ κατάρρευση τοῦ χαλιφάτου δὲν προκάλεσε ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης στοὺς ἐπενδυτές. Ἡ διάσκεψη γιὰ τὰ πυρηνικὰ στὴν Οὐάσιγκτον πέρασε ἀπαρατήρητη, διότι οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι ἐνδιαφέρονται γιὰ ἄλλα, ὄχι γιὰ εἰρήνη.