Ἐπιστράτευση τῶν ἱεραρχῶν

Στὴν ἐπιστράτευση τῶν μεγάλων ἱεραρχῶν τῆς Χριστιανοσύνης ἐπιδίδεται ὁ πρωθυπουργός, ὡς ἀπέλπιδα προσπάθεια ἀποδοχῆς ἀπ’ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ τῆς πολιτικῆς του∙ τὴν ἑπόμενη Πέμπτη θὰ ἐπισκεφθοῦν τὴν Λέσβο ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης, ὁ πάπας καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, γιὰ νὰ προσευχηθοῦν γιὰ τοὺς πρόσφυγες, ἐνῶ θὰ παραβρεθεῖ καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος. Ὡς τὴν ἄλλη ἑβδομάδα δὲν ἀποκλείεται τὸ πρόβλημα νὰ ὀξυνθεῖ ἀκόμη περισσότερο, διότι ἤδη στὸν Πειραιᾶ σημειώθηκαν χθὲς ἔκτροπα, μετὰ ἀπὸ ἐκεῖνα στὴν Χίο προχθές∙ οἱ μετανάστες ἔχουν δίκαιο, διότι βρίσκονται σὲ κατάσταση ἐξαθλιώσεως ἐπὶ μῆνες καὶ χωρὶς προοπτικὲς διεξόδου, ὁπότε οἱ εὐλογίες δὲν ἀρκοῦν, καὶ μάλιστα ἀπὸ ἐκπροσώπους ἄλλων θεῶν. Ὁπωσδήποτε ὅμως ἡ παρουσία τοῦ ποντίφηκος καὶ τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου ἔχει ἄμεσο ἀντίκτυπο στὴν διεθνῆ κοινὴ γνώμη.