Ἐκδίκηση τῶν κερδοσκόπων

Οἱ προκλήσεις τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων κατὰ τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ἔχουν πλέον ἕναν στόχο, τὴν ἐξαφάνιση τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ τὸ κράτος τὸ ἐλέγχουν σὲ ὅλες τὶς ὑπηρεσίες του, ὅσο παραμένει αὐτὴ ἡ κυβέρνηση, ἀλλὰ τρέμουν ἀπέναντι στὴν δεδομένη ἐξέγερση τῶν Ἑλλήνων. Ἔτσι προχθὲς ἐπιχείρησαν κατασκήνωση μεταναστῶν στὸ Σύνταγμα, πάντα μὲ ὑποκίνηση τῶν ἀκτιβιστῶν τῶν διεθνῶν παρακρατικῶν, ἐνῶ στὴν Εἰδομένη προπηκάλισαν τοὺς πρεσβευτὲς Δανίας, Σουηδίας καὶ Νορβηγίας ποὺ τὴν εἶχαν ἐπισκεφθεῖ∙ καθοδηγητές τους οἱ γνωστοὶ ἄπλυτοι τῶν Ἐξαρχείων. Ἐμφανέστατα πλέον ἐπιδιώκουν νὰ ὁδηγήσουν στὰ ἄκρα τὴν σύγκρουσή του μὲ τοὺς Εὐρωπαίους∙ ἀλλὰ γνωρίζουν ὅτι περισσότερες παραχωρήσεις δὲν γίνονται ἀπ’ τὴν Εὐρώπη. Ἑπομένως τὸν ἐκδικοῦνται καὶ τὸν ὁδηγοῦν στὴν καταστροφή του.