Προκλήσεις τῶν ἀκτιβιστῶν

Οἱ προκλήσεις τῶν ἀριστερῶν ἀκτιβιστῶν κατὰ τῶν ἀρχῶν στοὺς καταυλισμοὺς καὶ ἡ ὑποκίνηση τῶν μεταναστῶν σὲ παράνομες πράξεις ὑπερβαίνουν κάθε ὅριο ἀνοχῆς∙ ὁλοφάνερα κινοῦνται ἀπὸ γνωστὰ κέντρα, ὅπως ἡ Ὑπηρεσία Ἀσύλου στὸν Πειραιᾶ καὶ ἀντίστοιχες στὴν Εἰδομένη, ἐνῶ μιλοῦν προκλητικὰ πρὸς τοὺς Ἀστυνομικοὺς καὶ Λιμενικούς, διότι γνωρίζουν ὅτι ἔχουν ἐντολὲς νὰ μὴν τοὺς πειράζουν. Ἄλλωστε οἱ συνδικαλιστές τους ἔχουν μιλήσει καθαρὰ γιὰ παράνομες παρεμβάσεις τρίτων καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τῆς κυβερνήσεως γιὰ τὸ μεταναστευτικὸ ἀπάντησε ὅτι τὸ κράτος ἔχει συγκεκριμένη δομή∙ δηλαδή, τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἔχει ὑπαχθεῖ στὸν Τζὼρτζ Σόρος, διότι οἱ ἄνθρωποί του ἐλέγχουν αὐτὲς τὶς ὑπηρεσίες καὶ ἐξαπολύουν τοὺς ἀκτιβιστές. Ἡ ἀμερικανόδουλη πρώτη φορὰ ἀριστερὰ ἐπιβλήθηκε.