Μεταναστευτικό, ἀναμέτρηση

Σὲ πολλὰ ἐπίπεδα γίνεται ἡ ἀναμέτρηση στὸ μεταναστευτικὸ μὲ τὴν κυβέρνηση, ἐνῶ οἱ συγκρούσεις στὸ ἐσωτερικό της ἀποκορυφώνονται∙ οἱ ἀριστεροὶ ἀκτιβιστές, συριζαῖοι καὶ ἐπήλυδες, δοκιμάζουν τὰ νεῦρα τοῦ Ναπολεοντίσκου, διότι ἔχουν τὴν κάλυψη τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων∙ ἔτσι προκαλοῦν τὰ ἐπεισόδια στὴν Εἰδομένη καὶ δίδουν τὴν εὐκαιρία στοὺς Σκοπιανοὺς νὰ παραβιάσουν τὰ σύνορά μας, ἐπειδὴ τοὺς καλύπτουν οἱ ἀλληλέγγυοι ἀπ’ τὴν Γερμανία καὶ Ἱσπανία, μὲ τὴν ὑποστήριξη τῶν συριζαίων ἀκτιβιστῶν. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἀναπτύσσουν τοὺς ἀστυνομικούς τους, ἀλλὰ δὲν ἔχουν ἀκόμη ἐπιχειρησιακὲς δυνατότητες∙ σύσσωμη ἡ ἀντιπολίτευση ζήτησε τὴν παραίτηση τοῦ πρωθυπουργοῦ γιὰ ἐθνικοὺς καθαρὰ λόγους. Ἡ ἐφαρμογὴ τῶν εὐρωπαϊκῶν μέτρων ἔρχεται καὶ πολὺ αὐστηρὰ μάλιστα, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση παραμένει πελαγωμένη, διότι τὴν ἀπασχολοῦν τὰ ἐσωτερικά της∙ ὑπεγράφη ἡ πώληση τοῦ ΟΛΠ, ἀλλὰ οἱ ἁρμόδιοι ὑπουργοὶ δηλώνουν ὅτι δὲν ἔχει τελειώσει ἡ ὑπόθεση καὶ μερικοὶ βουλευτὲς ὑποστηρίζουν ὅτι δὲν ἦταν συμφέρουσα.