Ἀξιολόγηση, ἄγχος ψηφίσεως

Σὲ ἀγώνα δρόμου τῆς ἐσχάτης ὥρας ἐπιδίδεται ἡ κυβέρνηση γιὰ τὴν ἀξιολόγηση, ἀλλὰ μὲ τὸ ἄγχος τῆς ψηφίσεώς της στὴν Βουλή, ἐνῶ διατηρεῖ καὶ τὴν πολιτικὴ ἔνταση∙ οἱ χθεσινοβραδυνὲς διαπαγματεύσεις ἐθεωροῦντο ὡς τελευταῖες, γιὰ μερικὴ συμφωνία, ἀλλὰ χωρὶς τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι τὸ δέχονται οἱ Εὐρωπαῖοι. Ἡ φοροκαταιγίδα εἶναι δεδομένη, ὅπως τὸ πρόβλημα τῆς ἐγκρίσεώς της ὁ ἐφιάλτης τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ ἡ διαπλοκὴ τὸν περιποιεῖται -ἀφοῦ δὲν δημοσιεύει οὔτε τὶς τελευταῖες δημοσκοπήσεις, διότι ἔχει φωλιάσει στὰ Τάρταρα-, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἀρκετὴ ἡ βοήθειά της. Οἱ ἐπιδόσεις τῶν παρακρατικῶν εἶναι καθημερινὲς πλέον καὶ ἐνοχλοῦν τοὺς πάντες, ἀκόμη καὶ τοὺς ὑποστηρικτὲς μέχρι προχθὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ στὶς κομματικὲς συναντήσεις, ὅταν συνεδριάζουν, ὅσοι πηγαίνουν μόνο βρίζουν χείριστα τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τὸν περίγυρό του. Ἔτσι διαβάζουμε τὴν ἀναγγελία τῆς συγκλήσεώς τους, ἀλλὰ ὄχι καὶ τὰ ἀποτελέσματά τους…