Μετανάστες, μὲ ἐπεισόδια

Τὰ ἐπεισόδια μὲ τοὺς μετανάστες κλιμακώνονται, ὄχι μόνο μεταξὺ τῶν διαφόρων ἐθνοτήτων, ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς Σκοπιανούς∙ ἡ καθιέρωση ἑνιαίας μεταναστευτικῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ὡς πρὸς τὸν ἔλεγχο τῆς ροῆς καὶ τῶν διακινητῶν, μὲ τὶς νέες ὑπηρεσίες της, ἀποδίδει. Οἱ ἀποφάσεις τῆς γαλλογερμανικῆς διασκέψεως κορυφῆς καὶ οἱ προτάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς ἐφαρμόζονται καὶ ὁδηγοῦν στὴν ἐνίσχυση τῆς πολιτικῆς συνοχῆς της∙ τὸ μήνυμα φθάνει πλέον σὲ ὅλους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παρουσιάζεται σημαντικὴ μείωση τῶν ροῶν στὰ ἑλληνικὰ νησιά, ἐνῶ ἡ λειτουργία τῆς Φρόντεξ ἀποτρέπει τὴν δράση τῶν δουλεμπόρων καὶ ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ τὴν πάταξή τους. Στὴν πράξη πρόκειται γιὰ ἀναμέτρηση τῶν Εὐρωπαίων μὲ τοὺς Τζιχαντιστὲς καὶ τοὺς ὑποκινητές τους∙ ἡ Εὐρώπη ἐμφανίζεται γιὰ πρώτη φορὰ ἀποφασισμένη καὶ ἕτοιμη νὰ ἀντιμετωπίσει τὸ πρόβλημα. Αὐτὸ γίνεται ἀποτελεσματικὸ μὲ τὴν ἔλεγχο τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Εὐρώπη, μὲ τὴν ΚΥΠ ἐλεγχόμενη.