Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, ὡς ἀπάντηση στὴν στασιμότητα τῶν προηγουμένων ἡμερῶν∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1302 δολλάρια καὶ 123,4550 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1245,75, ἀλλὰ συνέχισε τὴν ἀνοδική του πορεία τὸ πετρέλαιο, 44,15. Ἡ αὔξηση τοῦ ἐμπορικοῦ πλεονάσματος τῆς Κίνας, τὸν Μάρτιο, 30 δις δολλάρια, καὶ τὸ τρίμηνο, 120, προσέφερε ἐλπίδες στοὺς ἐπενδυτὲς γιὰ ἀνάκαμψη τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας, ἂν καὶ οἱ προβλέψεις τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου εἶναι ἀπαισιόδοξες∙ ἀντιθέτως ἡ ἐπιβολὴ προστίμου στὴν Goldman Sachs, 5,06 δις, γιὰ τὸ σκάνδαλο τῶν τοξικῶν ὁμολόγων, καὶ ἡ κήρυξη σὲ χρεωκοπία τῆς μεγαλύτερης ἑταιρείας ἄνθρακος παγκοσμίως, Peabody, δὲν εἶχαν ἄμεσες ἐπιπτώσεις στὶς ἀγορές. Οἱ βουλευτικὲς ἐκλογὲς στὴν Συρία διεξήχθησαν κανονικά, στὶς ἐλεύθερες περιοχές, γεγονὸς ἐνισχυτικὸ τοῦ Μπασὲρ Ἀσσάντ, μετὰ καὶ τὴν ὁριστικὴ μᾶλλον νίκη του στὸ μακροχρόνιο ἐμφύλιο πόλεμο∙ οἱ Τζιχαντιστὲς ἀποδέχονται τὴν ἧττα τους καὶ ἀποχωροῦν.