Κύπρος, 85 λίστας Λαγκὰρντ

Ἡ Κύπρος ἔχει ἐρευνήσει λεπτομερῶς τὰ στοιχεῖα τῶν 85 φυσικῶν προσώπων ποὺ περιλαμβάνονται στὴν λίστα Λαγκὰρντ καὶ ἀρχίζει ὁ καταλογισμὸς τῶν προστίμων, ἐὰν εὑρεθοῦν φοροφυγάδες∙ ἤδη ἔχουν ἐπικοινωνήσει οἱ ἀρχὲς μὲ τὸν Ἑρβὲ Φαλτσιανὶ καὶ ἐξασφάλισαν τὴν διάθεση τῶν στοιχείων, διότι, ἰσχυρίζεται ὅτι, μόνο τὸ ἕνα τρίτο ἔχουν αὐτοὶ στὰ χέρια τους. Μεθοδικά, ἀθόρυβα οἱ Κύπριοι, ὅπως βγῆκαν σὲ τρία χρόνια ἀπ’ τὸ μνημόνιο, ἔτσι ἐρεύνησαν καὶ τὴν λίστα Λαγκάρντ∙ ἡ ἀριστερὴ κυβέρνησή μας εἶχε ὑποσχεθεῖ ὅτι θὰ τελείωνε γρήγορα μὲ τὰ δικά μας ὀνόματα καὶ τὸ 2015 εἰσέπραξε μόνο 3,6 ἑκατομμύρια εὐρώ, ἔναντι 26 τοῦ 2014∙ δηλαδή, στὴν πράξη διεκπεραίωσε τὶς ἐκκρεμμεῖς ὑποθέσεις τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως. Μᾶλλον οἱ δεσμεύσεις της πρὸς τοὺς κερδοσκόπους τὴν ἐμποδίζουν.