Βουλγαρία καὶ μετανάστες

Ἡ κακοποίηση μεταναστῶν, στὰ σύνορα τῆς Βουλγαρίας μὲ τὴν Τουρκία, ἀπὀ Βούλγαρους πολῖτες ἔχει προκαλέσει θύλλα ἀντιδράσεων∙ στὴν ἀρχὴ ὁ πρωθυπουργὸς συνεχάρη τοὺς συμπολῖτες του, ἀλλὰ τὴν ἑπομένη ἀνακάλεσε καὶ τόνισε, ὅτι μὲ τοὺς μετανάστες θὰ ἀσχολοῦνται μόνο οἱ ὑπεύθυνες ἀρχές. Ἡ Σοφία δὲν ἔχει ὑπογράψει τὴν Συνθήκη Σένγκεν καὶ μένει, μαζὶ μὲ τὴν Ρουμανία καὶ τὴν Βρεταννία, ἐκτὸς τοῦ μηχανισμοῦ ἑνοποιήσεως τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, ὁπότε δὲν ἔχει τυπικὴ ὑποχρέωση συμμορφώσεως μὲ τοὺς ἑταίρους τῆς Εὐρωζώνης∙ ἡ κυκλοφορία τῶν φωτογραφιῶν ἔχει ἀμαυρώσει τὴν εἰκόνα τῆς χώρας διεθνῶς, διότι ἀποδεικνύει τὴν ὠμὴ παραβίαση τῶν διεθνῶν κανονισμῶν∙ ἡ παροχὴ βοηθείας εἶναι ὑποχρεωτικὴ καὶ δεσμεύει ὅλες τὶς χῶρες. Πάντως ὁ πρωθυπουργὸς ἐπέκρινε τὴν Ἑλλάδα γιὰ τὶς συνθῆκες διαμονῆς τῶν μεταναστῶν…