Περιφρόνηση τῶν Εὐρωπαίων

Μὲ ἄκρα περιφρόνηση δέχθηκαν τὸν Ναπολεοντίσκο οἱ Εὐρωπαῖοι, ὅσοι δηλαδὴ τὸν συνάντησαν, ἐνῶ οἱ πιέσεις γιὰ ἔγκαιρη ὁλοκλήρωση ἀποκορυφώνονται, καθὼς δὲν εἶναι διατεθειμένοι γιὰ νέα περιπέτεια Grexit∙ ἀπέτυχε παταγωδῶς ἡ νέα προσπάθεια ἀποπροσανατολισμοῦ, ἐνῶ οἱ προκλήσεις τῶν φίλων του ὑπουργῶν ἐπιδεινώνουν τὴν κατάσταση. Ἡ ὕφεση βαθαίνει στὴν χώρα, οἱ ἐπιχειρήσεις κλείνουν μαζικὰ καὶ ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς ἐπιτείνεται, μὲ τὶς μαῦρες προοπτικὲς γιὰ τὸν τουρισμὸ τὸ Πάσχα∙ οἱ ματαιώσεις κρατήσεων αὐξάνονται καὶ οἱ ἀντιδράσεις τῶν ἀνέργων ἀποκορυφώνονται, ἡ κυβέρνηση δὲν βρίσκει ἕνα θέμα γιὰ ἐκτόνωση τῆς ἀγανακτήσεως τοῦ κόσμου, ἐνῶ οἱ Τοῦρκοι ἁλωνίζουν κυριολεκτικὰ στὸ Αἰγαῖο καὶ οἱ Σκοπιανοὶ παραβιάζουν τὰ σύνορά μας ἀνενόχλητοι. Ἤδη ἡ Εὐρωστατιστικὴ ἀνακοίνωσε ὅτι τὸ 22,2% τῶν Ἑλλήνων ζοῦν σὲ συνθῆκες ἀπολύτου ἔνδειας καὶ ἡ κυβέρνηση ἑτοιμάζει νέες περικοπὲς συντάξεων∙ ἴσως κάτι καταλάβει ὁ πρωθυπουργὸς ἀπ’ τὶς κινήσεις ἀνυπακοῆς στοὺς βουλευτές του.