Μετανάστες, αὐτενέργειες

Οἱ κινήσεις αὐτενεργείας τῶν μεταναστῶν, μὲ τὴν συνδρομὴ πολλαπλῶν ἀλληλέγγυων καὶ ἀκτιβιστῶν, δημιουργοῦν κλίμα εὐρύτερης ἀναταραχῆς στὴν χώρα, ἐνῶ στὴν Εὐρώπη ἀναμένουν ἀπαντήσεις γιὰ τὴν συνεργασία τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν κατὰ τῆς τρομοκρατίας∙ ἡ ζωὴ σὲ πολλὲς περιοχὲς ἔχει σχεδὸν παραλύσει, καὶ ὄχι μόνο στὰ νησιὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, μὲ ἀποκλεισμὸ ἐθνικῶν ὁδῶν καὶ καταλήψεις κτιρίων. Ἡ Ἀστυνομία τηρεῖ ἐμφανῶς διακριτικὴ στάση, ἀλλὰ αὐτοὶ ἀντδρώντας κατέλαβαν τὸ δημαρχεῖο Ἱωαννίνων καὶ κράτησαν ὅμηρο τὸν δήμαρχο, γιατὶ τὰ ΜΑΤ ἀποκατάστησαν τὴν κυκλοφορία στὴν Ἐγνατία∙ λίγο μετὰ ὅμως ἀφέθηκαν ἐλεύθροι καὶ οἱ κάτοικοι ἀγανάκτησαν. Ὁ κίνδυνος τῶν ἐπιδημιῶν εἶναι ἄμεσος, ἐνῶ ἀκόμη καὶ στὶς παραλίες τῆς Ἀττικῆς ἔχουν περιορίσει τὰ μπάνια τους οἱ Ἀθηναῖοι, διότι συχνάζουν πολλοὶ μετανάστες καὶ φοβοῦνται τὶς μολύνσεις. Ἡ αὐριανὴ ἐπίσκεψη τῶν τριῶν ἱεραρχῶν, οἰκουμενικοῦ πατριάρχου, πάπα καὶ ἀρχιεπισκόπου στὴν Λέσβο συμβάλλει στὴν εὐαισθητοποίηση τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης.