Βομβαρδισμὸς τροπολογιῶν

Οἱ τροπολογίες πέφτουν σύννεφο στὰ νομοσχέδια, σχετικὰ ἢ ἄσχετα, βουλευτῶν καὶ ὑπουργῶν∙ ἀφοροῦν δὲ τὰ πάντα, ἀπ’ τὴν τακτοποίηση τῆς συζύγου τοῦ πρωθυπουργοῦ μέχρι τὴν ρύθμιση τῆς δικαστικῆς ἐκκρεμότητος τοῦ ξεχασιάρη γιὰ δύο ἐκατομμύρια εὐρὼ ὑπουργοῦ. Ἡ ἀντιπολίτευση δὲν σταματάει νὰ καταγγέλει τὶς ρουσφετολογικὲς ρυθμίσεις∙ ἐὰν προλάβει καὶ φωνάξει πολύ, τότε ἀποσύρονται ἀμέσως∙ ἡ Νέα Δημοκρατία μάλιστα ἔχει ἀναθέσει σὲ εἰδικὸ ἐπιτελεῖο τὴν μελέτη τους, γιατὶ δὲν προλαβαίνουν οἱ βουλευτὲς νὰ τὶς διαβάσουν κἂν. Στὴν πράξη εἶναι ὅ,τι ἁρπάξουν, χωρὶς αἰδὼ καὶ περίσκεψη∙ ἕνα σκέπτονται, θὰ χάσουν γρήγορα τὴν ἐξουσία καὶ ὅποιοι τακτοποιηθοῦν… Ὅλες οἱ κυβερνήσεις στὸ τέλος τῆς θητείας τους ρυθμίζουν τὶς ἐκκρεμότητές τους, ἀλλὰ ὄχι ἔτσι.