Ὑποστήριξη Ρωσίας σὲ Κίνα

Τὴν ἄμεση ὑποστήριξη τῆς Ρωσίας στὴν Κίνα, γιὰ τὴν ὑπόθεση τῶν νήσων τῆς Νοτίου Σινικῆς θαλάσσης, ἐξέφρασε ὁ Σεργκέι Λαβρώφ, προειδοποιώντας τοὺς Ἑπτὰ μεγάλους, νὰ ἀφήσουν τὶς χῶρες τῆς περιοχῆς νὰ ρυθμίσουν μόνες τους τὶς διαφορές τους∙ τὸ Πεκῖνο ἐξέδωσε ἀνακοίνωση εὐχαριστίας πρὸς τὴν Μόσχα, ὡς μήνυμα τῆς ἀλληλεγγύης μεταξύ τους. Οἱ δύο χῶρες διευρύνουν τὴν ταύτισή τους στὰ διεθνῆ θέματα καὶ ἐμφανίζουν τὸ ἑνιαῖο μέτωπο, ὡς ἀπάντηση στὶς ἀμερικανοϊαπωνικὲς προκλήσεις στὴν περιοχή∙ ἄλλωστε τὸ Τόκυο ἔχει φτιάξει βάσεις σὲ νησιὰ νοτίως τῆς Ὀκινάβα, τὰ ὁποῖα διεκδικεῖ καὶ ἡ Κίνα. Ἡ Σινικὴ θάλασσα ἀποβαίνει ἡ νέα ἑστία ἐντάσεως παγκοσμίως, μὲ πολλὲς τριβές, ἐνῶ οἱ παρατηρητὲς διερωτῶνται, ἐὰν θὰ ἀποφευχθεῖ καὶ θερμὸ ἐπεισόδιο μεταξὺ Πεκίνου καὶ Οὐάσιγκτον.