Προσφυγικό, μεγαλοπρέπεια καὶ καταισχύνη

Τὸ προσφυγικὸ παρουσιάζεται πλέον μὲ τὶς τραγικές του διαστάσεις, μετὰ τὴν ἀναχώρηση τοῦ πάπα καὶ τέλος τῶν τελετῶν∙ ἡ ἄνοδος τῆς θερμοκρασίας καθιστᾶ πλέον ἐκρηκτικὴ τὴν κατάσταση στοὺς προσφυγικοὺς καταυλισμούς, Ἑλληνικοῦ, Πειραιῶς καὶ Εἰδομένης τουλάχιστον, διότι ὁ κίνδυνος τῶν ἐπιδημιῶν κορυφώνεται. Ἡ κυβέρνηση παραμένει ἁπλὸς θεατής, μὲ τὶς κρατικὲς ὑπηρεσίες ὑπὸ διάλυση, ἐνῶ καὶ οἱ πιέσεις τῶν Εὐρωπαίων ἐντείνονται γιὰ τὸν ἀποτελεσματικὸ ἔλεγχο τῶν μεταναστῶν καὶ τὸν ἐντοπισμὸ τῶν μεταξύ τους τρομοκρατῶν∙ ἡ ἀπροθυμία οὐσιαστικοῦ ἐλέγχου ἐκνευρίζει ἀφάνταστα τὴν Φρόντεξ καὶ τοὺς ἐκπροσώπους τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, διότι ἀντιλαμβάνονται σαφέστατα ὅτι κρύβει πολλὰ ἡ κυβέρνηση. Ἀλλὰ μὲ μισόλογα καὶ διαδικασίες κωλυσιεργείας ἢ ὑπονομεύσεως δὲν ὁλοκληρώνεται ἡ πολιτικὴ ἐσωτερικῆς ἀσφαλείας τῆς Εὐρώπης, ὅταν εἴμαστε ὁ ἀποφασιστικὸς της κρίκος.