Γαλλία, «Ὄρθιοι τὴν νύκτα»

Τὸ κίνημα τῶν νέων στὴν Γαλλία, μὲ ἀφετηρία τὴν πλατεῖα Δημοκρατίας τῶν Παρισίων, ἐπεκτείνεται ∙ χιλιάδες νέοι, μαθητές, φοιτητές, ἐργαζόμενοι, ἀλλὰ καὶ μεγάλοι, συγκεντρώνονται τὰ βράδια καὶ συζητοῦν γιὰ τὰ πάντα, γι΄ αὐτὸ καὶ τὸ κίνημά τους ὀνομάσθηκε, «Nui Debout», «Ὄρθιοι τὴν νύκτα». Ἀφορμὴ γιὰ τὸ κίνημα στάθηκαν οἱ διαδηλώσεις κατὰ τῶν ἀλλαγῶν στὶς σχέσεις ἐργασίας καὶ στὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα∙ αἰτία ὅμως εἶναι ἡ ἔντονη δυσαρέσκεια ἀπ’ τὴν πολιτικὴ Ὁλλὰντ τέσσερα χρόνια τώρα καὶ ἡ παρατεταμένη ὕφεση, μαζὶ μὲ τὰ κατασταλτικὰ μέτρα ὡς ἀποτέλεσμα τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων καὶ τῶν ἑκατοντάδων νεκρῶν. Οἱ ἐνδείξεις μοιάζουν σὲ πολλὰ μὲ τὶς φοιτητικὲς διαδηλώσεις τὸ 1968 τέτοιο μῆνα καὶ ποὺ ὁδήγησαν στὸν γαλλικὸ Μάη∙ οἱ Γάλλοι βρίσκονται σὲ κατάσταση ἀναβρασμοῦ καὶ ἀναζητοῦν διέξοδο, ὄχι μόνο κοινωνικὴ καὶ οἰκονομική, ἀλλὰ καὶ ἰδεολογική. Δείχνουν ὅτι δὲν τοὺς καλύπτουν οἱ παραδοσιακὲς ἰδεολογίες, ἀλλάζουμε μᾶλλον ἐποχή.