Ψυχρολουσία στὴν Ἀμερικὴ

Στὴν Οὐάσιγκτον ἦρθε ἡ ψυχρολουσία γιὰ τὴν κυβέρνηση, ἐνῶ περίμενε ἐλάφρυνση τῶν ἀπαιτήσεων τῶν δανειστῶν∙ ἡ ἐξέλιξη δείχνει τὸ πόσο ξεκομμένοι ἀπ’ τὴν πραγματικότητα εἶναι στὸ Μέγαρο Μαξίμου. Πρόβαλαν στὸ διαπασῶν, ὅτι οἱ Ἀμερικανοὶ θὰ πιέσουν τοὺς Γερμανοὺς καὶ θὰ μειωθοῦν οἱ ἀπαιτήσεις τοῦ Βερολίνου, ἐνῶ συμβαίνει ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο∙ οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν ἐπιθυμοῦν τὴν ἐξάντληση τῶν δυνατοτήτων τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ἐπειδὴ αὐτὸ θὰ ὁδηγήσει σὲ μεγαλύτερη ὕφεση, ἑπομένως διεύρυνση τῶν ἐλλειμμάτων καὶ τέταρτο μνημόνιο. Γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων πιέζουν οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης στὴν οἰκονομία, ὥστε νὰ ἀρχίσει ἡ ἀνάκαμψη∙ ἀλλὰ ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ οἱ κερδοσκόποι καθοδηγητές του, μόνο αὐτὸ δὲν θέλουν.