Παιχνίδια τῆς διαπλοκῆς

Ἡ εἴδηση, ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος ἀπείλησε τὸν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ μὲ παραίτηση, ἂν δὲν δοθεῖ πολιτικὴ λύση στὴν ἀξιολόγηση, ἐξαφανίσθηκε ἀπ’ τὴν διαπλοκή, κατόπιν ἄνωθεν ἐντολῆς∙ εἶναι γεγονὸς αὐτὸ καὶ τὸ ἐπιβεβαιώνουν οἱ διπλωματικὲς πηγὲς τῶν Παρισίων. Ἄλλωστε δὲν φάνηκε καμμία ὑποχώρηση τῆς τρόικας, παρὰ τὸ ἀντίθετο, στὴν Οὐάσιγκτον ζήτησαν καὶ ἄλλα μέτρα∙ οἱ αὐριανὲς διαπραγματεύσεις θὰ τὸ ἀποδείξουν. Ἄλλο συνέβη, οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι ἔλεγχουν σχεδὸν ἀπολύτως τὴν διαπλοκὴ καὶ ἐπέβαλαν τὴν ἀποσιώπηση τῆς εἰδήσεως∙ εἶναι οἱ μόνοι ποὺ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἐπιβίωση ὅσο γίνεται τοῦ πρωθυπουργοῦ, διότι δὲν ἔχουν ἑτοιμάσει ἀκόμη τὴν ἐναλλακτικὴ λύση. Ὁ κουρεμένος ἐμφανίζεται στὸ Παρίσι, ἀλλὰ στὴν Ἑλλάδα δὲν τολμάει νὰ δώσει παρουσία.