Χάλυβας, ἐξέλιξη παραγωγῆς

Οἱ ἐκπρόσωποι τράκοντα παραγωγῶν χάλυβος χωρῶν δὲν συμφώνησαν στὴν μείωση τῆς παραγωγῆς, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ὑπερπροσφορᾶς∙ ἡ Κίνα μετράει, διότι τὸ ἥμισυ τῆς παγκοσμίου προσφορᾶς, 1700 ἑκατομμυρίων τόνων, παράγει ἡ ἴδια καὶ ἀκολουθοῦν, Ἰαπωνία, 110, ΗΠΑ, 88, Ρωσία, 70, Γερμανία, 43, Γαλλία, 23, Βρεταννία, 11. Μάλιστα τῆς τελευταίας τὸ μοναδικὸ ἐργοστάσιο πωλεῖται καὶ δὲν ἔχει βρεθεῖ ἀγοραστής, ὁπότε μπορεῖ νὰ κλείσει. Θὰ εἶναι ἡ πρώτη μεγάλη χώρα ποὺ δὲν θὰ παράγει χάλυβα, τόσο ἀπαραίτητο γιὰ τὴν βιομηχανία καὶ γιὰ στρατηγικοὺς λόγους∙ στὴν πρώτη σοβαρὴ διεθνῆ κρίση θὰ βρεθεῖ χωρὶς χάλυβα στὴν βιομηχανική της ἀλυσίδα∙ τὶς βαθύτερες ἀλλαγὲς στὴν παγκόσμια οἰκονομία δείχνουν τὰ στοιχεῖα. Κάποτε ὁ βαθμὸς ἀναπτύξεως ἑκάστης χώρας κρινόταν ἀπ’ τὴν παραγωγὴ χάλυβος καὶ ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας.