Κυλώνειον ἄγος, ἐπίκαιρο

Τὸ Κυλώνειον ἄγος ἐπανῆλθε, μὲ τὴν ἀνακάλυψη στὸ Ἵδρυμα Σταύρου Νιάρχου, κενοταφίου ὀγδόντα σκελετῶν, ἀπὸ περίεργο θάνατο∙ εἶναι ὅλοι ἀλυσοδεμένοι σὲ χέρια καὶ πόδια, ἐνῶ φέρουν καὶ σημάδια κακομεταχειρίσεως∙ οἱ ἀρχαιολόγοι, ἀπ’ τὴν χρονολόγησή τους γύρω στὸ 630 π.Χ., πιστεύουν ὅτι πρόκειται γιὰ καταδικασμένους ἀπ’ τὸ Κυλώνειον ἄγος. Ὁ Κύλων ἦταν Ἀθηναῖος ὀλυμπιονίκης, πλούσιος ἀπὸ ἀριστοκρατικὴ οἰκογένεια, ἀλλὰ θέλησε νὰ ἐπιβάλει τυραννία, σὲ συνεργασία μὲ τὸν πεθερό του, Θεαγένη, τύραννο τῶν Μεγάρων∙ κατέλαβε τὴν Ἀκρόπολη, ἀλλὰ οἱ Ἀθηναῖοι ἀντέδρασαν καὶ αὐτὸς δραπέτευσε, ἐνῶ οἱ ὁπαδοί του κατέφυγαν ἱκέτες στὸν ναό. Παραδόθηκαν, μετὰ ἀπὸ συμφωνία, κρατώντας ἕνα σχοινὶ δεμένο στὸν ναό∙ οἱ Ἀθηναῖοι ὅμως, μὲ ἀρχηγὸ τὸν Μεγακλῆ, τοὺς σκότωσαν. Αὐτὸ θεωρήθηκε ἱεροσυλία καὶ ὀνομάσθηκε Κυλώνειο ἄγος.