Ἔκθετος στὴν τρομοκρατία

Τὴν ἀποκάλυψη τῆς προελεύσεως τῶν τρομοκρατῶν ἀποκλειστικὰ ἀπ’ τὴν ἀριστερὰ ἔκανε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης στὴν συζήτηση στὴν Βουλή, καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος ἔμεινε ἔκθετος, καθὼς περιορίσθηκε στὶς δάφνες τῆς ἀριστερᾶς∙ ἡ ἀντιπαράθεση ἦταν ἔντονη καὶ προδιέγραψε τὴν ὀξύτητα τῆς συγκρούσεώς τους. Ἀμφότεροι γνώριζαν ὅτι οἱ μέρες εἶναι δύσκολες καὶ ἡ πολιτικὴ ἀβεβαιότης δεδομένη, ἐνῶ ὁ πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας προέβλεψε τὴν σύντομη ἀνάληψη τῶν εὐθυνῶν τῆς χώρας∙ στὸ προσφυγικὸ δὲν ἔγινε κανένας σοφώτερος ἀπ’ τὶς κυβερνητικὲς διαβεβαιώσεις, ἐνῶ ἡ κατάσταση στοὺς καταυλισμοὺς γίνεται ἐκρηκτική, μὲ συκρούσεις μεταναστῶν μεταξύ τους, καὶ αὐστηρότατες προειδοποιήσεις τῶν Ἰατρικῶν Συλλόγων γιὰ τὸν κίνδυνο ἐλονοσίας καὶ λοιμωδῶν ἀσθενειῶν μὲ τὴν ἄνοδο τῆς θερμοκρασίας, καὶ οἱ Σύνδεσμοι τῶν Ἀστυνομικῶν προβαίνουν σὲ μηνυτήριες ἀναφορὲς στὴν Θεσσαλονίκη, διότι ἀπειλεῖται ἡ ζωή τους στοὺς καταυλισμούς. Οἱ ἀλληλέγγυοι καὶ ἀκτιβιστὲς παραμένουν ἀσύδοτοι καὶ φέρονται ὡς ἐπικυρίαρχοι στοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους.