Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, ἀλλαγὴ δυναμικῆς

Τὴν ἀλλαγὴ τῆς πολιτικῆς δυναμικῆς στὴν χώρα ὁριοθετεῖ τὸ συνέδριο τῆς Νέας Δημοκρατίας, μόλις τρεῖς μῆνες μετὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ νέου ἀρχηγοῦ της∙ οἱ ἀντιδράσεις εἶναι πολλές, ἀλλὰ ἀποστομώθηκαν ἀπ’ τὴν σκληρὴ ἀπάντηση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μὲ διαγραφὲς γιὰ ἀντιδημοκρατικὲς ἐνέργειες, ὅπως στὸ συνέδριο τῆς ΟΝΝΕΔ, καὶ πλήρη ἀγνόηση παραιτήσεων κάποιων ἐργαπατέρων. Ὁ κόσμος τῆς συντηρητικῆς παρατάξεως πρῶτα καὶ ὁ ὑπόλοιπος στὴν συνέχεια πιστεύει, ὅτι ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴ δύναμη γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ τῆς χώρας ἀπ’ τὴν λοιμικὴ ὁλοκληρωτικῆς νοοτροπίας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ ἔχουν καταλάβει, ἔστω καὶ ἀργά, τὰ λάθη τους μὲ τὴν ἀποχή, οἱ περισσότεροι, καὶ τὴν περυσινὴ ψῆφο τους, οἱ ἄλλοι. Ἡ ἐξέγερση ἔχει ἀρχίσει καὶ δὲν ἀνακόπτεται∙ ἡ παραμικρὴ ἀφορμὴ ὁδηγεῖ σὲ ἀνατροπή τους.