Περιπλοκὲς Μέσης Ἀνατολῆς

Ὁ πρόεδρος τῆς Συρίας ἐλέγχει ὁλόκληρη σχεδὸν τὴν χώρα του, ἀλλὰ οἱ περιπλοκὲς δὲν ἔχουν λείψει, ἐνῶ τὸ Σάββατο ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ ὁ Ντόναλντ Τοὺσκ ἐπισκέπτονται τουρκικὴ συνοριακὴ πόλη, ὡς ἔνδειξη τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ τὴν περιοχή∙ οἱ Τζιχαντιστὲς ἐπανέλαβαν τὶς ἐπιθέσεις τους σὲ κάποια ὀχυρὰ κοντὰ στὸ Ἀλέπι καὶ στὰ τουρκικὰ σύνορα, χωρὶς σοβαρὲς προεκτάσεις. Ἡ Δαμασκὸς καταγγέλλει ὅτι ἡ Τουρκία καὶ ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία βρίσκονται πίσω ἀπ’ τὶς ἐπιθέσεις, ἐνῶ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ἐπισκέπτεται τὸ Ριὰντ καὶ ἔχει συνομιλίες μὲ τὸν βασιλέα Σαλμάν, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ Συμβούλιο τῶν ἐμιράτων τοῦ κόλπου∙ ἡ ἐπίσκεψη ἀποβλέπει στὴν ἄρση τῶν ἐπιφυλάξεων γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῶν σχέσεων μὲ τὸ Ἰρὰν καὶ τὴν εἰρήνευση στὴν Συρία∙ οἱ Ἀμερικανοὶ διαπιστώνουν ὅτι χάνουν τὴν ἐπιρροή τους στὸ πλούσιο βασίλειο καὶ στὸν Κόλπο. Ἡ ἐκτόνωση τῆς κρίσεως δὲν φαίνεται τόσο εὔκολη.