Νέα Δημοκρατία, διέξοδος στὴν ἀβεβαιότητα

Τὸ συνέδριο τῆς Νέας Δημοκρατίας, μετὰ καὶ τὴν ἀνάληψη ἐκ μέρους της τῆς πρωτοβουλίας τῶν πολιτικῶν κινήσεων, προσφέρει στὸν λαὸ διέξοδο στὴν παρατεταμένη ἀβεβαιότητα∙ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης καθημερινὰ κερδίζει σὲ ἐντυπώσεις καὶ πειστικὸ λόγο, ὅπως ἀπεδείχθη στὶς δύο συζητήσεις στὴν Βουλή, ἐνῶ ἡ ἐκκαθάριση τῶν καρκινωμάτων στὴν παράταξη χαιρετήθηκε ὡς ἀπόδειξη πυγμῆς. Οἱ μέρες τοῦ Ναπολεοντίσκου θεωροῦνται μετρημένες πλέον καὶ δὲν τὸ ἀμφισβητοῦν οὔτε οἱ βουλευτές του κυρίως στὶς προσωπικές τους συζητήσεις στοὺς διαδρόμους τῆς Βουλῆς∙ τὴν ἑπομένη τῶν ἑορτῶν, μετὰ τὴν ἀναβάπτιση στὸ συνέδριο, ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ δυναμικὴ ἐκστρατεία ἀνατροπῆς τῆς κυβερνήσεως. Τὰ περιθώρια ἀμύνης εἶναι ἐλάχιστα πλέον, διότι ἔχει χάσει τὰ πολιτικὰ καὶ ἰδεολογικὰ ὀχυρά της∙ ἀκούει ἀριστερὰ ὁ κόσμος καὶ φεύγει…