Ἐξαφάνιση τῶν κοραλλίων

Ὁ θάνατος τῶν κοραλλίων ἔχει πλήξει κατὰ 93% τὸν κοραλλιογενῆ ὕφαλο τῆς Αὐστραλίας, μὲ πολὺ ἐπικίνδυνες ἐπιπτώσεις διεθνῶς στὸν βιολογικὸ κύκλο∙ εἰδικὲς μελέτες ἐννιακοσίων ἐρευνητῶν, ἀπ’ τὸ ἀέρα καὶ δορυφόρους, ὅπως καὶ ὑποβρυχίως, ἔδειξαν ὅτι ἡ ἀσθένεια τῶν κοραλλίων ἔχει διεισδύσει βαθειὰ μέσα στὸν ὕφαλο καὶ ὅτι ἂν δὲν ληφθοῦν ἀμέσως μέτρα δὲν ἀντιστρέφεται ἡ κατάσταση. Ὁ 2300 μιλλίων ὕφαλος εἶναι ὁ μεγαλύτερος στὴν γῆ καὶ ἀποτελεῖ πνεύμονα γιὰ τὸν Εἰρηνικὸ ὠκεανό, μὲ διείσδυση τῆς ἀσθενείας καὶ στὸν ὑπόλοιπο ὠκεανό∙ τὸ φαινόμενο Ἐλ Νίνιο συνδέεται εὐθέως μὲ τὴν ἀσθένεια, ὅπως καὶ τὸ Ἔλ Μίνιο Ἡ ἐλπίδα γιὰ ἔγκαιρη ἐπικύρωση τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο εἶναι ἡ μοναδικὴ πλέον σήμερα γιὰ τὴν ἐπιβίωση τοῦ κλεινοῦ πλανήτου μας.