Νοσοκομεῖα, σὲ ἐξαθλίωση

Σὲ πλήρη ἐξαθλίωση ἔχουν περιέλθει τὰ νοσοκομεῖα, χωρὶς φάρμακα, ὑγειονομικὸ καὶ νοσηλευτικὸ ὑλικό, καὶ μὲ τὸ προσωπικὸ ἀπλήρωτο ἐπὶ ἑξάμηνο στὰ περισσότερα∙ οἱ ἐργαζόμενοι στὸ Δρομοκαΐτειο ἔκαναν διαδήλωση ἔξω ἀπ’ τὸ ὑπουργεῖο, καταγγέλοντας ὅτι βρίσκονται σὲ κατάσταση πείνας. Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι αὐτοί, ἐξαθλιωμένοι, πρέπει νὰ φροντίζουν τοὺς ἀσθενεῖς, στοὺς ὁποίους φέρουν οἱ συγγενεῖς τους, φάρμακα, φαγητό, σιντόνια καὶ ὑγειονομικὸ ὑλικό∙ ὁ ἁρμόδιος ὑπουργὸς δὲν συγκινεῖται, ἀλλὰ ἐνδιαφέρεται, παρεμβαίνοντας στὶς νόμιμες ἐπιτροπές, μόνο γιὰ τοὺς διορισμοὺς τῶν ἡμετέρων. Οἱ ὑπουργοὶ δὲν ἀσχολοῦνται οὔτε κατὰ διάνοια μὲ τὰ προβλήματα τῆς ὑγείας∙ γνωρίζουν ὅτι εἶναι μετρημένες οἱ μέρες τους καὶ ἀφήνουν τὰ πράγματα στὴν τύχη τους, «γαῖα πυρὶ μιχθήτω».