Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ Τόκυο∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρῶς στὰ 1,1327 δολλάρια καὶ 124,3550 γιέν, ἐνῶ βελτιώθηκαν, χρυσός, 1257,65, καὶ πετρέλαιο, 45,59. Ἡ ἐπιφυλακτικότης παραμένει στοὺς ἐπενδυτές, διότι δὲν ἀπέδωσε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ οἱ Ἄραβες ἀναζητοῦν ἄλλους τρόπους τοποθετήσεως τῶν κεφαλαίων τους∙ ἡ ἀνησυχία τῶν ἀγορῶν γιὰ τὸ Brexit ἀμβλύνονται κάπως, διότι ἔφθασε στὸ Λονδίνο ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα, γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ δημοψήφισμα. Ἐὰν ἀποδώσει ἡ βοήθεια ἴσως ἀντιστραφοῦν οἱ διαθεσεις τῶν Ἄγγλων καὶ προτιμήσουν τὴν παραμονή τους στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Πάντως στὴν Σαγκάη ἄνοιξε νέα ἀγορὰ χρυσοῦ, μὲ ἀποτέλεσμα τὸν ἀνταγωνισμὸ ἐκείνης τοῦ Λονδίνου∙ ἡ Κίνα εἶναι ὁ μεγαλύτερος παραγωγὸς καὶ καταναλωτὴς χρυσοῦ στὸν κόσμο καὶ ἀπορροφάει συνέχεια μεγάλη ποσότητά του στὰ συναλλαγματικά της ἀποθέματα. Ἤδη ἔχει περίπου τέσσερα δις δολλάρια ἐπίσημα διαθέσιμα.