Σύγκριση Τουρκίας, Συρίας

Οἰ ἐξελίξεις στὴν Τουρκία ἐπηρεάστηκαν σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀπ’ τὴν πορεία τῶν πραγμάτων στὴν Συρία∙ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν εἶχε συμμετάσχει ἐνεργῶς στὸ σχέδιο τῶν Τζιχαντιστῶν καὶ τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, γιὰ τριχοτόμηση τῆς χώρας καὶ τὴν διοχέτευση τοῦ φυσικοῦ ἀερίου τοῦ Κατὰρ στὴν Εὐρώπη, συνοδευόμενο ἀπ’ τὴν ἰσλαμικὴ τρομοκρατία. Ἡ παρέμβαση ὅμως τῶν Ρώσων στὸν πόλεμο καὶ ἡ συντριβὴ τοῦ χαλιφάτου τοὺς ἀνέτρεψε τὰ σχέδια, ἐνῶ καὶ ἡ Εὐρώπη, μαζὶ μὲ τὴν ἐπίσημη Ἀμερική, συμφώνησαν στὸ σχέδιο εἰρηνεύσεως∙ οἱ πρόσφατες τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὸ Ἀλέπι καὶ στὸ Χὸμ θεωροῦνται ἀπόπειρα ἀποπροσανατολιμοῦ καὶ ἐπιδείξεως ἰσχύος στὸ ἐσωτερικὸ τῶν Ἰσλαμιστῶν. Ὁ Τοῦρκος πρόεδρος γνωρίζει, ὅτι, ἂν διατηροῦσε τὸν εὐρωπαϊστὴ πρωθυπουργό του θὰ ἔχανε τὴν ἐξουσία του∙ ἡ ἐπιχειρησιακὴ τάξη καὶ οἱ μορφωμένοι δὲν ἀνέχονται τὴν αὐταρχικὴ νοοτροπία του, ἐνῶ ὁ ἐμφύλιος στὸ Κουρδιστὰν κλιμακώνεται. Χρόνο ἐπιδιώκει νὰ κερδίσει ὡς ἀδιαμφισβήτητος ἡγέτης.