Ἀμερική, οἱ δύο ἀντίπαλοι

Οἱ δύο ἀντίπαλοι στὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν εἶναι δεδομένοι πλέον, ἡ Χίλλαρυ Κλίντον καὶ ὁ Ντόναλντ Τράμπ∙ ἀπομένει ἡ τυπικὴ ἐπικύρωση ἀπ’ τὰ συνέδρια τῶν Δημοκρατικῶν καὶ τῶν Ρεπουμπλικανῶν, ἀλλὰ ἡ Ἀμερικὴ ἀλλάζει σὲ ἄλλη πολὺ δύσκολη ἐποχή. Ἡ πρώην πρώτη κυρία πρὸ εἰκοσαετίας θεωρεῖται ὡς ἐκφραστὴς τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομικῆς τάξεως καὶ σκληρὴ ὑποστηρικτὴς τῆς κοσμοκρατορικῆς ἀντιλήψεώς της∙ ἡ προσαρμογή της στὸν σημερινὸ πολυπολικὸ καὶ ραγδαίως μεταβαλλόμενο κόσμο κρίνεται ὡς ἀδύνατη ἢ τουλάχιστον πολὺ δυσχερής. Ὁ ἐκκεντρικὸς δισεκατομμυριοῦχος ἔχει ἀκόμη πιὸ ἀκραῖες θέσεις ποὺ ταλαντεύονται ἀπ’ τὴν ἐπιστροφὴ στὸν ἀπομονωτισμὸ τοῦ δεκάτου ἐνάτου αἰῶνος μέχρι ρατσιστικὲς θέσεις∙ ὁ κίνδυνος περιπετειῶν εἶναι μεγάλος, κατὰ τοὺς διπλωματικοὺς κύκλους, διότι ἡ Οὐάσιγκτον εἶναι ἐκτεθειμένη σὲ πολλὲς θερμὲς περιοχές, καὶ χωρὶς προοπτικὴ ἀπεγκλωβισμοῦ της. Ἀπαιτεῖται ριζικὴ ἀναθεώρηση τῆς πολιτικῆς της, ἐξωτερικῆς καὶ οἰκονομικῆς, διαφορετικὰ κινδυνεύει μὲ πολλὲς ἐκπλήξεις.